Formularz zgłaszania odbioru

sprzętów wielkogabarytowych (Mazowsze, Śląsk i Opole)

Dane zgłaszającego:
podaj typ zgłaszającego
podaj dane osoby kontaktowej
podaj nazwę spółdzielni / wspólnoty
podaj prawidłowy kod pocztowy
podaj województwo
podaj miasto
podaj nazwę ulicy
podaj numer budynku
podaj telefon
wpisz 2 raz telefon
podaj prawidłowy adres email
Dane zgłoszenia:
podaj rodzaje sprzętów
podaj możliwe godzin odbioru
wybierz jedną z opcji
proszę potwierdzić warunki odbioru

Dziękujemy za zgłoszenie odbioru sprzętu.
Prosimy czekać na kontakt od nas.
Nr zlecenia to